Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 15, 2020 in Ze świata |

Branża TSL

Jedną z najprężniej się rozwijających gałęzi krajowej (jak i światowej) gospodarki jest bez wątpienia branża TSL, czyli transport-spedycja-logistyka. Mówiąc najogólniej jest to branża zajmująca się kompleksową organizacją i obsługą przewozów transportowych zarówno w obrębie kraju, jak i poza jego granicami. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z elementów wchodzących w skład branży TSL.

Transport, czyli co?

Pod pojęciem transportu rozumie się przemieszczanie się w przestrzeni ludzi bądź różnego rodzaju towarów. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczne środki nazywane środkami transportu. Ze względu na użyte do transportu środki wyróżnić możemy transport lądowy, transport wodny i transport powietrzny oraz poszczególne jego rodzaje – na przykład transport kolejowy czy transport morski. Znaczenie transportu bierze się z tego, że zarówno ludzie, ich miejsca pracy, jak i różnego rodzaju dobra rozmieszczone są w różnych miejscach w przestrzeni i konieczny jest ich swobodny przepływ. Transport towarzyszy ludziom aż od początków cywilizacji. Kolejnym z elementów wchodzących w skład TSL jest spedycja.

Spedycja Katowice

Spedycja to zaś nic innego, jak każda gospodarcza działalność polegająca na tym, aby zorganizowany został przewóz różnego rodzaju ładunków. Wykonywana jest ona na zlecenie osoby prawnej bądź fizycznej. Ponadto spedycja polega na wykonaniu niezbędnej grupy dodatkowych czynności, wynikających każdorazowo ze specyfiki zlecenia, w tym wystawieniu niezbędnej dokumentacji, zwłaszcza zaś odpowiedniego do wykorzystywanego środka transportu listu przewozowego. Spedycję podzielić można pod względem kilku różnych czynników. Wyróżnić można między innymi spedycję krajową oraz spedycję międzynarodową. Innym poza obszarem działania kryterium podziału jest złożoności procesu spedycyjnego. Na jej podstawie wyróżnia się spedycję gałęziową (do której wykorzystywany jest tylko jeden środek przewozowy) oraz spedycję intermodalną, w ramach której angażowany jest do pracy więcej niż jedne typ środków transportu. Wyróżnić można też spedycję materialną i niematerialną.

Logistyka

Ostatnim elementem wchodzącym w skład branży TSL jest logistyka. Mianem logistyki określa się całokształt procesu planowania, realizowania oraz kontrolowania przepływu różnego rodzaju surowców, materiałów czy też wyrobów gotowych tak, aby był on sprawny i efektywny pod względem ekonomicznym. Działania logistyczne towarzyszą tym związanym ze spedycją i są podstawą skutecznego transportu.