Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 14, 2018 in Kwiaty i ogród |

Co jest istotne przy wyborze odmiany kukurydzy do siewu?

Kukurydza jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na Świecie. W Polsce od kilku lat powierzchnia uprawy kukurydzy przekracza milion hektarów.

 

Na niebywałą popularność tej rośliny w naszym kraju wpływ mają następujące kwestie: duża dostępność materiału siewnego, wysoka pozycja krajowej hodowli kukurydzy, przydatność kiszonki z kukurydzy jako podstawowej paszy w żywieniu bydła mlecznego, mnogość sposobów wykorzystania ziarna kukurydzy (paszowe, przemysłowe, energetyczne, spożywcze). O powodzeniu uprawy kukurydzy decyduje wiele czynników, zależnych i niezależnych od rolnika.

 

Do najważniejszych czynników zależnych od rolnika zaliczyć można: wybór stanowiska do uprawy, przygotowanie pola do siewu, wybór odmiany oraz prowadzenie zabiegów agrotechnicznych w czasie sezonu wegetacyjnego. Niezależne czynniki decydujące o powodzeniu uprawy kukurydzy to m. in.: przebieg warunków pogodowych, występowanie skrajnych zjawisk atmosferycznych (powodzie, gradobicia, trąby powietrzne). Jednym z najistotniejszych czynników jest właściwy wybór odmiany do siewu, oraz korzystanie z certyfikowanego materiału siewnego, pochodzącego z pewnego źródła.