Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 19, 2020 in Ze świata |

Poziom szkolnictwa wyższego w Polsce

Coraz częściej dyskutuje się na temat wagi, poziomu kształcenia i, ogólnie rzecz biorąc, roli studiów wyższych w dzisiejszym świecie. Szkolnictwo wyższe w Polsce także jest przedmiotem tych dywagacji. Pojęcie „dobrych” studiów jest na tyle subiektywne i nieprecyzyjne, że warto je nieco usystematyzować, co utrudnia wydanie jednoznacznego sądu na ten temat. Jednak czy poziom szkolnictwa wyższego w Polsce naprawdę pozostawia wiele do życzenia?

Polska zajęła 14. miejsce na świecie według ostatniego raportu dotyczącego poziomu edukacji na świecie. Co to znaczy? Panuje opinia, że wcale nie ma powodu do nadmiernego entuzjazmu, a poziom ten regularnie się obniża. Jakość kształcenia jest niezwykle ważna dla funkcjonowania państwa, dlatego takie prognozy mogą niepokoić. Szkolnictwo jest ważnym punktem w walce z takimi zjawiskami jak bezrobocie. Zarówno pod względem stopy bezrobocia, jak i pod względem odsetka pracujących wśród osób młodych z wyższym wykształceniem Polska jest zbliżona do średniego poziomu notowanego w całej Unii Europejskiej. Osoby z wyższym wykształceniem pracują częściej i mają mniejsze problemy ze znalezieniem pracy niezależnie od województwa. Mimo że sytuacja absolwentów szkół wyższych w Polsce wciąż pozostawia wiele do życzenia, te dane są pocieszające.

Szkolnictwo wyższe w Polsce jest bardzo zróżnicowane, oferta uczelni jest szeroka, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Są szkoły lepsze i gorsze. Na najlepsze uczelnie dostać się jest niezwykle trudno, ich poziom jest bowiem naprawdę wysoki i takie uczelnie jak Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagieloński cieszą się światową renomą. Zadowolenie z wyboru uczelni deklaruje ponad 80% polskich studentów.

Kiedyś studia cieszyły się większym poważaniem. Mnogość dostępnych obecnie kierunków, a także ogromna liczba przyjmowanych studentów, połączona z rozwojem i powstawaniem dziesiątek uczelni powoduje, że studia stają się być ogólnodostępnym dobrem. Przekłada się to niestety na poziom, progi punktowe przy rekrutacji są obecnie dużo niższe niż lata temu.

Nie zmienia to faktu, że środowisko akademickie to niezwykle ważny element polskiego społeczeństwa. Uczelnie są przestrzenią wymiany myśli, miejscem, gdzie kształcą się najwybitniejsze umysły narodu. Rola szkolnictwa nie powinna być zatem lekceważona.